Reparació d’accidents

Més de 20 anys d'experiència en la reparació de danys causats per accidents ferroviaris.

Què et podem aportar?

REPARACIÓ ESTRUCTURAL I ESTÈTICA DE DANYS CAUSATS PER ACCIDENTS FERROVIARIS

Garantim les funcionalitats del tren, així com la detecció i reparació de danys estructurals i estètics que puguin afectar la dinàmica de la marxa i la integritat de bogis i caixes.

 • Acompanyament al client per donar resposta a les companyies asseguradores en la quantificació (econòmica i tècnica) del grau d’afecció i reparació d’un accident
 • Garantia de reparació estructural i dels nous components
 • Procés de treball adaptat als danys detectats
 • Optimització del temps de reparació i minimització del temps de resposta
 • Lliurament final sota protocols consensuats
 • Elaboració d’inventari amb les peces que es podrien aprofitar i rebutjar després d’un accident
 • Aprofitament de la reparació per fer revisions, posada a zero de la unitat i/o manteniment dels components

Abast del nostre servei

Solucions

Execució de peritatges sobre l’estat del vehicle adaptades a les necessitats del client.

 • Escaneig 3D de caixes, inspeccions dimensionals i anàlisi de deformacions
 • Inspecció detallada de l’estat de tots els elements, materials i equips del vehicle, interiors i exteriors
 • Inspeccions de soldadura per verificar l’estat i seguretat de les unions soldades
 • Elaboració i lliurament d’informe de danys, mesuraments i llistat de materials

 • Elaboració de processos i reparacions d’estructura de caixa
 • Reparació de fibra, polièster i elements de policarbonat
 • Revisió i reparació de fissures en bastidor

Gestió d’obsolescència de recanvis afectats en l’accident i cerca d’alternatives al mercat

 • Proves de continuïtat i aïllament al 100% del cablejat
 • Proves segons protocol de tren
 • Proves estàtiques i dinàmiques als tallers de client

Procés

PROCÉS DE REPARACIÓ D’ACCIDENTS

1

PERITATGE:

Inspecció detallada, escaneig mitjançant tècniques 3D i elaboració i lliurament d’informe

2

REPARACIÓ:

Inspeccions dimensionals i de soldadura

3

PROVES:

Estàtiques, dinàmiques i de continuïtat i aïllament

Solucions ad hoc per garantir el servei i la màxima disponibilitat del vehicle.

Cas d'èxit destacat

REPARACIÓ ACCIDENT TRAMVIA 311 FRIBURG

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2019-2020):

 • Desmuntatge i substitució de finestres i portes del costat lateral esquerre dels cotxes C1, S1 i una finestra del cotxe M3
 • Desmuntatge i substitució del conjunt lateral esquerre dels cotxes C1 i S1
 • Reparació del panell del conjunt lateral esquerre del cotxe M3
 • Execució de procediments de soldadura per a reparació de laterals
 • Pintat exterior
 • Proves i assaigs

REPARACIÓ ACCIDENTS TRAMVIA UTRECHT S/6000

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2021-2024):

 • Escaneig 3D dels cotxes sinistrats
 • Substitució de carenats inferiors, de sostre i conjunt de faldó del bogi
 • Execució d’assaigs no destructius en soldadures
 • Substitució de juntes de carrosseria i intercomunicació
 • Reemplaçament de bigues longitudinals segons inspecció visual i informe dimensional
 • Reemplaçament de discs de fre, pinces i pastilles
 • Substitució de connexions a terra de les rodes
 • Revisió del conjunt motor reductor
 • Substitució del tanc d’aire
 • Reparació del muntatge del capçal
 • Substitució d’elements pneumàtics i conductes elèctrics de la cèl·lula
 • Substitució del conjunt de fars
 • Substitució del conjunt de la trapa
 • Reemplaçament de suports complets de caixa cabina i proteccions de cables sota cabina
 • Substitució de convectors compactes
 • Substitució de llunes frontals
 • Reparació de fibres

REPARACIÓ ACCIDENT TRAMVIA 258 EDIMBURG

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2019):

 • Escaneig 3D de caixes, sota bastidor i bastidor de bogis
 • Desmuntatge del capçal del cotxe e (cabina)
 • Reparació de la cèl·lula de compòsit del cotxe e (cabina)
 • Substitució de llunes, carenats, fars i eixugaparabrises del cotxe e (cabina)
 • Reparació dels topalls de gir i suports de la zona de sota bastidor dels cotxes amb bogi
 • Reparació i/o substitució segons els danys de faldons i carenats
 • Reparació i/o substitució segons els danys de les testeres als cotxes
 • Procediments de reparació de soldadura en testeres i sota bastidor
 • Revisió de bastidor de bogis i ponts muntats
 • Substitució de topalls de bogis
 • Substitució de bandatges de les rodes
 • Pintat exterior

REPARACIÓ ACCIDENT TRAMVIA 309 FRIBURG

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2018-2019):

Els principals treballs realitzats per a la reparació han estat:

 • Desmontatge i substitució del conjunt cap del cotxe cabina C1
 • Desmontatge i substitució de la lluna frontal i lluna lateral del cotxe cabina C1
 • Reparació fibra cabina zona exterior
 • Substitució enganxall

REPARACIÓ ACCIDENT TRAMVIA 311 FRIBURG

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2019-2020):

 • Desmuntatge i substitució de finestres i portes del costat lateral esquerre dels cotxes C1, S1 i una finestra del cotxe M3
 • Desmuntatge i substitució del conjunt lateral esquerre dels cotxes C1 i S1
 • Reparació del panell del conjunt lateral esquerre del cotxe M3
 • Execució de procediments de soldadura per a reparació de laterals
 • Pintat exterior
 • Proves i assaigs

REPARACIÓ ACCIDENTS TRAMVIA UTRECHT S/6000

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2021-2024):

 • Escaneig 3D dels cotxes sinistrats
 • Substitució de carenats inferiors, de sostre i conjunt de faldó del bogi
 • Execució d’assaigs no destructius en soldadures
 • Substitució de juntes de carrosseria i intercomunicació
 • Reemplaçament de bigues longitudinals segons inspecció visual i informe dimensional
 • Reemplaçament de discs de fre, pinces i pastilles
 • Substitució de connexions a terra de les rodes
 • Revisió del conjunt motor reductor
 • Substitució del tanc d’aire
 • Reparació del muntatge del capçal
 • Substitució d’elements pneumàtics i conductes elèctrics de la cèl·lula
 • Substitució del conjunt de fars
 • Substitució del conjunt de la trapa
 • Reemplaçament de suports complets de caixa cabina i proteccions de cables sota cabina
 • Substitució de convectors compactes
 • Substitució de llunes frontals
 • Reparació de fibres

REPARACIÓ ACCIDENT TRAMVIA 258 EDIMBURG

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2019):

 • Escaneig 3D de caixes, sota bastidor i bastidor de bogis
 • Desmuntatge del capçal del cotxe e (cabina)
 • Reparació de la cèl·lula de compòsit del cotxe e (cabina)
 • Substitució de llunes, carenats, fars i eixugaparabrises del cotxe e (cabina)
 • Reparació dels topalls de gir i suports de la zona de sota bastidor dels cotxes amb bogi
 • Reparació i/o substitució segons els danys de faldons i carenats
 • Reparació i/o substitució segons els danys de les testeres als cotxes
 • Procediments de reparació de soldadura en testeres i sota bastidor
 • Revisió de bastidor de bogis i ponts muntats
 • Substitució de topalls de bogis
 • Substitució de bandatges de les rodes
 • Pintat exterior

REPARACIÓ ACCIDENT TRAMVIA 309 FRIBURG

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2018-2019):

Els principals treballs realitzats per a la reparació han estat:

 • Desmontatge i substitució del conjunt cap del cotxe cabina C1
 • Desmontatge i substitució de la lluna frontal i lluna lateral del cotxe cabina C1
 • Reparació fibra cabina zona exterior
 • Substitució enganxall
Veure tots els casos d'èxit