Casos d’èxit

Més de 20 anys d'experiència en la reparació de danys causats per accidents ferroviaris.

Treballs duts a terme durant el projecte (2019-2024):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Revisió posada a 0 de les portes d’accés a viatgers
 • Passadissos d’intercomunicació nous
 • Revisió de suports dels equips sota bastidor
 • Millora dels desguassos d’aire condicionat sota bastidor
 • Substitució de caixes d’intercomunicació elèctriques sota bastidor
 • Millora de la ubicació dels extintors

Estètica interior i exterior:

 • Pintat de caixes
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de paviment i terra complet

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2021-2024):

 • Escaneig 3D dels cotxes sinistrats
 • Substitució de carenats inferiors, de sostre i conjunt de faldó del bogi
 • Execució d’assaigs no destructius en soldadures
 • Substitució de juntes de carrosseria i intercomunicació
 • Reemplaçament de bigues longitudinals segons inspecció visual i informe dimensional
 • Reemplaçament de discs de fre, pinces i pastilles
 • Substitució de connexions a terra de les rodes
 • Revisió del conjunt motor reductor
 • Substitució del tanc d’aire
 • Reparació del muntatge del capçal
 • Substitució d’elements pneumàtics i conductes elèctrics de la cèl·lula
 • Substitució del conjunt de fars
 • Substitució del conjunt de la trapa
 • Reemplaçament de suports complets de caixa cabina i proteccions de cables sota cabina
 • Substitució de convectors compactes
 • Substitució de llunes frontals
 • Reparació de fibres

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2019-2020):

 • Desmuntatge i substitució de finestres i portes del costat lateral esquerre dels cotxes C1, S1 i una finestra del cotxe M3
 • Desmuntatge i substitució del conjunt lateral esquerre dels cotxes C1 i S1
 • Reparació del panell del conjunt lateral esquerre del cotxe M3
 • Execució de procediments de soldadura per a reparació de laterals
 • Pintat exterior
 • Proves i assaigs

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2019):

 • Escaneig 3D de caixes, sota bastidor i bastidor de bogis
 • Desmuntatge del capçal del cotxe e (cabina)
 • Reparació de la cèl·lula de compòsit del cotxe e (cabina)
 • Substitució de llunes, carenats, fars i eixugaparabrises del cotxe e (cabina)
 • Reparació dels topalls de gir i suports de la zona de sota bastidor dels cotxes amb bogi
 • Reparació i/o substitució segons els danys de faldons i carenats
 • Reparació i/o substitució segons els danys de les testeres als cotxes
 • Procediments de reparació de soldadura en testeres i sota bastidor
 • Revisió de bastidor de bogis i ponts muntats
 • Substitució de topalls de bogis
 • Substitució de bandatges de les rodes
 • Pintat exterior

Treballs duts a terme durant el projecte (2014-2018):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Millora de la ubicació dels extintors
 • Passadissos d’intercomunicació nous
 • Canvi d’enllumenat a led
 • Nou sistema de cctv
 • Nou sistema d’aire condicionat en cabina
 • Nou convertidor de tracció
 • Redistribució de cofres sota bastidor
 • Millores i canvi de les connexions pneumàtiques i elèctriques del bogi

Estètica interior i exterior:

 • Pintat i envilinatge exterior de caixes
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de paviment complet

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Millora d’estanquitat en coberta
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics

Treballs duts a terme durant el projecte (2015-2016):

Equipament interior i sistemes:

 • Desmuntatge, revisió i muntatge dels elements d’interiorisme (seients, agafadors, mampares, paviment, revestiments…)
 • Instal·lació de càmeres frontals, sistema de videovigilància i megafonia
 • Disseny, construcció i muntatge de nous pupitres de conducció
 • Instal·lació d’un sistema antiatrapament a les portes d’accés de passatge

Estètica interior i exterior:

 • Pintat exterior

Elements estructurals:

 • Sanejament d’oxidacions en caixa i bastidor
 • Revisió de fissures en bastidor
 • Substitució i muntatge de tota la instal·lació elèctrica i pneumàtica de fre nova en interior cotxes, sota bastidor i intercomunicació entre cotxes

Treballs duts a terme durant la reparació de l’accident (2018-2019):

Els principals treballs realitzats per a la reparació han estat:

 • Desmontatge i substitució del conjunt cap del cotxe cabina C1
 • Desmontatge i substitució de la lluna frontal i lluna lateral del cotxe cabina C1
 • Reparació fibra cabina zona exterior
 • Substitució enganxall

Treballs duts a terme durant el projecte (2010-2021):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Instal·lació de nou wc per a pmr
 • Canvi de canonada pneumàtica d’acer inoxidable
 • Canvi de model i ubicació del compressor d’aire comprimit
 • Revisió general de bogis
 • Revisió general de blocs motors
 • Revisió general d’alternador

Estètica interior i exterior:

 • Pintat i envinilatge de caixes, interior i exterior
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de terra i paviment

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Millora d’estanquitat en coberta
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics