Manteniment de mitja vida

Habilitem el vehicle perquè tu puguis cuidar els passatgers.

Què et podem aportar?

Millora la vida útil i garanteix el servei dels teus trens

Disposem de les capacitats necessàries per donar resposta a un mercat cada vegada més exigent amb garanties.

 • Allargament de la vida útil del vehicle
 • Més ergonomia i comoditat per als passatgers
 • Incorporació de noves prestacions
 • Aspecte més modern del vehicle i millora de la imatge
 • Més espai per als passatgers
 • Millora dels sistemes del tren per facilitar-ne i optimitzar-ne el manteniment
 • Adaptació dels trens a noves normatives i regulacions

Abast del nostre servei

Solucions

 • Instal·lació d’aire condicionat en cabina i passatge
 • Instal·lació de nous sistemes com videovigilància, sistema de detecció contra incendis, informació al viatger, etc.
 • Renovació de tot l’equipament interior: seients, taules, agafadors, etc.
 • Canvi d’enllumenat interior i exterior a sistema LED.
 • Implementació de zones per a pmr i nous wc adaptats.
 • Millora de desguassos per facilitar l’evacuació de l’aigua
 • Renovació del cablatge elèctric

 • Reparació i eliminació d’oxidacions
 • Escaneig 3D de caixes i anàlisi de deformacions
 • Revisió i reparació de fissures en bastidor

 • Renovació del terra
 • Redistribució de la disposició interior del cotxe
 • Implementació d’un interiorisme més modern
 • Renovació de la pintura tant exterior com interior
 • Protecció antigrafits dels trens

Procés

Procés de manteniment de mitja vida

1

CÀRREGA I TRANSPORT:

PER CARRETERA O VIA FÈRRIA RENFE

2

DESMUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS:

Desacoblament bogi/caixa i desmuntatge d’elements interiors

3

REPARACIÓ DE XAPA I PINTURA:

Inspecció, reparació d’oxidacions, sanejament de soldadures i pintat

4

MUNTATGE D’INTERIORISME:

Implantació de millores i muntatge d’equips nous i/o rehabilitats

5

PROVES:

ESTÀTIQUES I DINÀMIQUES EN TALLER I VIA

6

LLIURAMENT FINAL I VALIDACIÓ DEL CLIENT:

Sota protocol convingut

Complim amb els terminis de lliurament, fet que permet la màxima disponibilitat dels teus vehicles ferroviaris.

Cas d'èxit destacat

REHABILITACIÓ DE 12 UNITATS S/2100 PER A TMB

Treballs duts a terme durant el projecte (2019-2024):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Revisió posada a 0 de les portes d’accés a viatgers
 • Passadissos d’intercomunicació nous
 • Revisió de suports dels equips sota bastidor
 • Millora dels desguassos d’aire condicionat sota bastidor
 • Substitució de caixes d’intercomunicació elèctriques sota bastidor
 • Millora de la ubicació dels extintors

Estètica interior i exterior:

 • Pintat de caixes
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de paviment i terra complet

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics

REHABILITACIÓ DEL FUNICULAR DE MONTJUÏC PER A TMB

Treballs duts a terme durant el projecte (2015-2016):

Equipament interior i sistemes:

 • Desmuntatge, revisió i muntatge dels elements d’interiorisme (seients, agafadors, mampares, paviment, revestiments…)
 • Instal·lació de càmeres frontals, sistema de videovigilància i megafonia
 • Disseny, construcció i muntatge de nous pupitres de conducció
 • Instal·lació d’un sistema antiatrapament a les portes d’accés de passatge

Estètica interior i exterior:

 • Pintat exterior

Elements estructurals:

 • Sanejament d’oxidacions en caixa i bastidor
 • Revisió de fissures en bastidor
 • Substitució i muntatge de tota la instal·lació elèctrica i pneumàtica de fre nova en interior cotxes, sota bastidor i intercomunicació entre cotxes

REHABILITACIÓ DE 6 UNITATS S/2000 PER A TMB

Treballs duts a terme durant el projecte (2014-2018):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Millora de la ubicació dels extintors
 • Passadissos d’intercomunicació nous
 • Canvi d’enllumenat a led
 • Nou sistema de cctv
 • Nou sistema d’aire condicionat en cabina
 • Nou convertidor de tracció
 • Redistribució de cofres sota bastidor
 • Millores i canvi de les connexions pneumàtiques i elèctriques del bogi

Estètica interior i exterior:

 • Pintat i envilinatge exterior de caixes
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de paviment complet

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Millora d’estanquitat en coberta
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics

REHABILITACIÓ DE 14 UNITATS S/594 PER A RENFE

Treballs duts a terme durant el projecte (2010-2021):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Instal·lació de nou wc per a pmr
 • Canvi de canonada pneumàtica d’acer inoxidable
 • Canvi de model i ubicació del compressor d’aire comprimit
 • Revisió general de bogis
 • Revisió general de blocs motors
 • Revisió general d’alternador

Estètica interior i exterior:

 • Pintat i envinilatge de caixes, interior i exterior
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de terra i paviment

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Millora d’estanquitat en coberta
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics

REHABILITACIÓ DE 12 UNITATS S/2100 PER A TMB

Treballs duts a terme durant el projecte (2019-2024):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Revisió posada a 0 de les portes d’accés a viatgers
 • Passadissos d’intercomunicació nous
 • Revisió de suports dels equips sota bastidor
 • Millora dels desguassos d’aire condicionat sota bastidor
 • Substitució de caixes d’intercomunicació elèctriques sota bastidor
 • Millora de la ubicació dels extintors

Estètica interior i exterior:

 • Pintat de caixes
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de paviment i terra complet

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics

REHABILITACIÓ DEL FUNICULAR DE MONTJUÏC PER A TMB

Treballs duts a terme durant el projecte (2015-2016):

Equipament interior i sistemes:

 • Desmuntatge, revisió i muntatge dels elements d’interiorisme (seients, agafadors, mampares, paviment, revestiments…)
 • Instal·lació de càmeres frontals, sistema de videovigilància i megafonia
 • Disseny, construcció i muntatge de nous pupitres de conducció
 • Instal·lació d’un sistema antiatrapament a les portes d’accés de passatge

Estètica interior i exterior:

 • Pintat exterior

Elements estructurals:

 • Sanejament d’oxidacions en caixa i bastidor
 • Revisió de fissures en bastidor
 • Substitució i muntatge de tota la instal·lació elèctrica i pneumàtica de fre nova en interior cotxes, sota bastidor i intercomunicació entre cotxes

REHABILITACIÓ DE 6 UNITATS S/2000 PER A TMB

Treballs duts a terme durant el projecte (2014-2018):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Millora de la ubicació dels extintors
 • Passadissos d’intercomunicació nous
 • Canvi d’enllumenat a led
 • Nou sistema de cctv
 • Nou sistema d’aire condicionat en cabina
 • Nou convertidor de tracció
 • Redistribució de cofres sota bastidor
 • Millores i canvi de les connexions pneumàtiques i elèctriques del bogi

Estètica interior i exterior:

 • Pintat i envilinatge exterior de caixes
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de paviment complet

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Millora d’estanquitat en coberta
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics

REHABILITACIÓ DE 14 UNITATS S/594 PER A RENFE

Treballs duts a terme durant el projecte (2010-2021):

Equipament interior i sistemes:

 • Implementació de zona per a persones de mobilitat reduïda (pmr)
 • Instal·lació de nou wc per a pmr
 • Canvi de canonada pneumàtica d’acer inoxidable
 • Canvi de model i ubicació del compressor d’aire comprimit
 • Revisió general de bogis
 • Revisió general de blocs motors
 • Revisió general d’alternador

Estètica interior i exterior:

 • Pintat i envinilatge de caixes, interior i exterior
 • Canvi en la distribució dels seients, agafadors i mampares
 • Canvi de terra i paviment

Elements estructurals:

 • Reparació d’oxidacions en caixa
 • Millora d’estanquitat en coberta
 • Instal·lació elèctrica: canvi del sistema de relés als armaris elèctrics
Veure tots els casos d'èxit